Desatero pro klienty kurzů a kroužků

  • na své lekce se dostavujte alespoň 5 minut před začátkem, 10 – 15ti minutová rezerva je ideální

  • respektujte jak otevírací tak zavírací dobu a dobu začátku ale i konce lekcí, pro plynulý provoz který na sebe navazuje

  • do prostorů tělocvičny nenosíme jídlo a pití (zejména děti)

  • v případě, že z vážných důvodů nemůžete dokončit docházku kurzu, postupujeme dle dohody individuálně, vždy se nějak dohodneme

  • pro klidný průběh lekcí vypínejte své mobilní telefony, abyste nerušili ostatní účastníky (zejména u jogových a meditačních kurzů)

  • v případě jakýchkoli zdravotních komplikací, upozorněte před lekcí lektora a prokunzultujte vhodnost lekce

  • pokud možno absolvujte lekce celé a neodcházejte v průběhu, abyste nerušili ostatní

  • všechny pomůcky zapůjčené na lekci prosíme uložte zpět na jejich místo

  • hračky použité vašimi dětmi v koutku prosím pomozte dětem také vrátit na jejich místo

  • přicházejte k nám s otevřeným srdcem a myslí, s tolerancí k ostatním i sobě