Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍ CENTRUM NEKONEČNO

1.    PROSTORY

KC je provozováno Amitabha , z.s.

Návštěvníci KC mají v provozní době k dispozici hernu s kavárnou a dle možností rozvrhu prostory tělocvičny. Provozní doba je uvedena na dveřích.

Toalety se nachází na chodbě KC v přízemí i v prvním patře ve cvičebně a jsou k dispozici nepřetržitě.

Vstup do KC je bezbariérový, takže můžete najet s kočárky přímo na terasu, zaparkovat v krytém venkovním prosotoru.   Vstup do prostor KC je v prostoru kavárny, kde je dlažba, možná v botech, do dětského koutku a cvičebny pouze v přezůvkách, případně v ponožkách. Své svršky a obuv odkládejte na věšáky a do botníku, kde jsou k dispozici přezůvky. Nenechávejte věci ležet na zemi. Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození RC nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.

Děti vstupují do centra výhradně za doprovodu odpovědné dospělé osoby, která ručí za jejich bezpečnost po celou dobu návštěvy ve všech prostorách centra.

Aktuální informace o provozní době, rozvrhu  a aktivitách KC jsou uváděny na  webu www.nekonecnyprostor.cz , na nástěnkách centra a v recpci.

2.    VSTUP DO HERNY S KAVÁRNIČKOU

Vstup do herny a kavárničky je ZDARMA.  Prostory je možné využít v provozní době. Provozní doba herny s kavárničkou je uvedena na dveřích a webových stránkách RC.

Pro dospělé nabízíme minikavárničku a knihovničku s možností zapůjčení knih. Půjčovné je ZDARMA. Na místě si kromě teplých nápojů a kávy můžete koupit drobné občerstvení pro Vás i pro děti. K dispozici je  Wi-fi.

Vaše děti pohodlně přebalíte na přebalovacím pultíku a nakrmíte v dětské židličce či lehátku.

Informaci o programech a provozu v herně získáte na nástěnkách a letácích, u služby v herně, telefonicky či na internetu.

3.    ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Nenechávejte své děti v prostorách KC bez dozoru Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí.“ Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. Na rodičích zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v KC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Buďte k sobě ohleduplní a nevoďte do centra nemocné děti i jen při podezření na začínající chorobu. Prosím nechoďte s dětmi do KC ani v případě, že se v rodině nachází infekční onemocnění.

Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy na místech, kam děti dosáhnou (okraj stolu, nízké stolky apod.) a bez dozoru.

Lékárnička je umístěna v recepci, která je obsluhována v době otevíracích hodin. 

4.    JÍDLO A PITÍ

Do prostoru KC je možné nosit dětem svačinky a pití. Konzumace je možná pouze na vyhrazených místech u stolu nebo v jídelních židličkách a lehátkách pro děti.  To se týká i nejmenších dětí, učíme je respektovat pravidla a řád. Do hracího prostoru, vymezeného kobercem a do cvičebny je zakázáno nosit jídlo a pití – platí pro děti i rodiče.

Z důvodu alergií není dovoleno dávat jídlo a cukrovinky jiným dětem bez souhlasu jejich doprovodu.

V recepci Vám na požádání ohřejí v mikrovlnné troubě, příp. uvaří vodu v rychlovarné konvici pro přípravu dětské stravy. Pokud budete potřebovat připravit jídlo či pití, uložit věci do lednice apod. obraťte se prosím na recepci. 

5.    HYGIENA

K dispozici jsou toalety. Použité papírové plenky odkládejte do k tomu určených odpadkových košů.

Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí. Nočníky jsou k dispozici ve všech prostorách RC. Použitý nočník je třeba důkladně vypláchnout, vylít do WC a vydesinfikovat.

Nočníky a jídelní židličky jsou námi desinfikovány pravidelně. Povrchy a hračky jsou v pravidelných intervalech desinfikovány. 

6.    POŘÁDEK

Veďte své děti k pořádku. Před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně a aby neubližovaly ostatním dětem.

Pokud dospělý najde rozbité hračky či malé kousky, které by mohly být pro malé děti nebezpečné, předá je na recepci.

V celém prostoru je přísně zakázáno kouřit. V celém areálu KC je přísně zakázáno vstupovat do prostor KC s jakýmikoli zvířaty.

Návštěvníci KC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení pracovníků KC odpovědných za provoz. Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat provozní řád, mohou být z KC vykázáni.

7.     KURZY

Chcete-li se zúčastnit některého z námi nabízených kurzů, prostudujte si naši programovou nabídku a přihlaste se u provozní pracovnice nebo u konkrétního lektora vybraného kurzu.

Ceny, platby a náhrady jsou řešeny Obchodními podmínkami centra.

Zodpovědnost za bezpečnost a chování dětí při hlídání po dobu konání kurzů pro rodiče přebírá lektorka. Rodiče jsou povinni upozornit na zvláštnosti jejich dítěte při vyplnění evidenčního listu!

Dospělí se zúčastňují aktivit KC na vlastní odpovědnost.

 

8.    OSTATNÍ

Na KC se lze obrátit prostřednictvím recepce, e-mailu či telefonicky.

Neodnášejte žádné předměty z RC.

Třídíme odpad. Prosím respektujte to při vyhazování odpadků.

 DĚKUJEME VÁM, ŽE CHÁPETE NAŠE PRAVIDLA A DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD.

 

Provozní řád byl sestaven v dubnu 2011.

Poslední aktualizace proběhla v  listopadu 2018.