Hlavním sponzorem a patronem RC Palouček je od ledna 2011 společnost MOUNTFIELD

Na činnost RC Palouček přispívá i Město Mnichovice

 Děkujeme těm, kdo pomohli:

Komunitní síť Mnichovka: www.obsm.cz

děkujeme za bezplatné poskytování internetového připojení

řezivo Vycpálek Ondřejov – darovali řezivo na stavbu kočárkového přístřešku

Katka Hruschková – www.kate-atelier.cz : děkujeme za výzdobu koutku a nápis nad přístřeškem na fasádě, výroba autorských omalovánek

Bauhausu za speciální slevu na koberec v kavárně-herně

p. Svobodovi – klempíři

za nové, bytelnější nájezdy na kočárky, které zhotovil zdarma a  honorář za materiál věnoval na koupi židliček pro děti

Kateřina Dobrá- zakoupení židliček a drobností

hračky a drobnosti darovali:

Mitlohnerovi

Martina Procházková

Doležalovi